Tazkirah Jumaat : Ayat Al-Kursi

20 03 2009

ayatul-kursi

“Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang hidup kekal lagi  terus menerus mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa  yang ada di langit dan di bumi.  Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari  ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNYA.  Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan  Allah tak merasa berat memelihara keduanya.. Dan Dialah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.” Al-Baqarah 255

Petikan Tafsir Ayat Al-Kursi oleh Syeikh Muhammad bin Salih Al-‘Uthaimin

Judul Asal (Bahasa Arab): TAFSIRU AYATIL KURSI
Judul Terjemahan: TAFSIR AYAT AL-KURSI
Terjemahan oleh: Siti Sujinah Sarnap & Al-Faqir Ibnu Hussin
ISBN: 983-170-503-3
Diterbit oleh: Perniagaan Jahabersa (http://www.jahabersa.com.my)

img_1665

Di antara surah terpenting dari Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W ialah surah Al-Baqarah (surah ke2 dari Al-Quran). Di dalamnya terdapat sebuah ayat yang di dalamnya Allah menyatakan tentang Zatnya dan sifat-sifatNya. Ayat ini adalah ayatul-kursi, yang sangat istimewa:

1. Nabi menerangkannya sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran.

Abu Zharr Jundub Ibn Junādah (r.a.) asked the Prophet (s.a.w), “What’s the greatest āyah that was revealed to you?” The Prophet replied, “Āyatul-Kursî – Allāh! La ilāha-illa Hu, the Ever Living, the One Who sustains & protects all that exists.” – an-Nasā`î – Tafsīr Ibn Kathīr, Abridged by Sh. Muhammad Nasib ar-Rifā’î

2. Di dalamnya disebutkan nama-nama Allah yang sangat mulia (ismullaahi al-‘azam).

3. Ia melindungi orang yang membacanya dari gangguan syaitan.

‘Abdullāh Ibn Mas’ūd (r.a.) said, “Whoever recites 10 Āyāt from Sūrah Al-Baqarah in a night, then Shaitān won’t enter his house that night. (These 10 Āyāt are) 4 from the beginning, Āyah Al-Kursî, the following 2 Āyahs (256 & 257) & the last 3 Āyāt.” – ad-Dārimî – Tafsīr Ibn Kathīr – tgk jg akhir webpage Tafsīr utk az-Zumar, 53

“Whoever says this when he rises in the morning will be protected from Jinns until he retires in the evening & whoever says in when retiring in the evening will be protected from them until he rises in the morning.” – al-Hākim – Hisnul-Muslim, Dārussalām, Sept. 01

4. Muslim yang membacanya tiap kali selepas solat fardhu akan mendapat penjagaan dan perlindungan Allah sehingga solat yang berikutnya.

At-Tabarani meriwayatkan bahawa Nabi S.A.W. telah bersabda : Barangsiapa membaca ayatul Kursi selepas solat fardhu, maka dia dijaga dan dilindungi oleh Allah sehingga permulaan solat yang berikutnya” At-Targhib wat-Tarhib karya at-Tabarani

5. “Barangsiapa membacanya setiap kali selesai solat fardu, maka hanya kematianlah yang menghalangnya dari memasuki jannah”

Hadith ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibn As-Sunni, Ibn Hibban dan lain-lain. Ibn Hibban mengatakan sahih.

Syiehkul ibn Taimiyah berkata “Tidak ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang menyertakan apa yang terkandung dalam ayatul-Kursi”


Advertisements

Actions

Information

One response

17 11 2009
tariqshahzad

it is very beauty and nice site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: